Lidmaatschap

De vereniging kent 2 soorten lidmaatschappen:

Het eerste is een volledig lidmaatschap, waarbij het lid gebruik kan maken van alle faciliteiten zoals o.a. binnen- en buitenbak. Dit lidmaatschap geeft ook de mogelijkheid tot het volgen van de verenigingslessen (lessen zijn niet inbegrepen) en het meedoen aan onderlinge wedstrijden. Voor het starten op officiële wedstrijden is behalve dit lidmaatschap ook het KNHS-lidmaatschap vereist.

Bij het volledig lidmaatschap kan gekozen worden voor een helpend- of een niet helpend lidmaatschap. Een helpend lidmaatschap houdt in dat leden bij activiteiten van Rijvereniging Bemmel komen helpen wanneer dit wordt gevraagd. Denk hierbij bvb aan een kantine dienst, helpen bij wedstrijden of clinics, etc.

Tevens bestaat de mogelijkheid om EENMALIG een halfjarig lidmaatschap af te nemen, wanneer een nieuw lid vanaf juli van dat kalenderjaar voor de rest van dat kalenderjaar lid wilt worden.

Het tweede lidmaatschap dat de vereniging kent is het donateurslidmaatschap. Hierbij maakt het lid geen gebruik van de faciliteiten en rijdt geen lessen en/of (onderlinge) wedstrijden. Dit lidmaatschap is bedoeld voor bijvoorbeeld juryleden die lid moeten zijn van een vereniging om te kunnen jureren of voor leden die de vereniging een warm hart toedragen maar zelf niet (meer) actief rijden.

De contributie:
Volledig lidmaatschap Helpend lid: € 100,- per jaar
Volledig lidmaatschap Niet helpend lid: € 125,- per jaar

Eenmalig halfjarig lidmaatschap:  € 62,50 voor het lopende kalender jaar.
Donateurslidmaatschap: € 25,- per jaar

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan ook alleen per kalenderjaar opgezegd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de rijvereniging (Email).

Aanmeldingsformulier nieuw lid:

Aanmeldingsform.-nieuw-lid2021 half jaar

Aanmeldingsform.-nieuw-lid2021