Lidmaatschap

De vereniging kent 2 soorten lidmaatschap:

Het eerste is een volledig lidmaatschap, waarbij het lid gebruik kan maken van alle faciliteiten zoals o.a. binnen- en buitenbak. Dit lidmaatschap geeft ook de mogelijkheid tot het volgen van de verenigingslessen (lessen zijn niet inbegrepen) en het meedoen aan onderlinge wedstrijden. Voor het starten op officiële wedstrijden is behalve dit lidmaatschap ook het KNHS-lidmaatschap vereist.

Bij het volledig lidmaatschap wordt verder nog onderscheid gemaakt tussen leden die helpen bij activiteiten van de rijvereniging (minimaal 3x per jaar) en leden die dat niet doen.

Het tweede lidmaatschap dat de vereniging kent is het donateurslidmaatschap. Hierbij maakt het lid geen gebruik van de faciliteiten en rijdt geen lessen en/of (onderlinge) wedstrijden. Dit lidmaatschap is bedoeld voor bijvoorbeeld juryleden die lid moeten zijn van een vereniging om te kunnen jureren of voor leden die de vereniging een warm hart toedragen maar zelf niet (meer) actief rijden.

De contributie:
Volledig lidmaatschap & 3x geholpen: € 75,- per jaar
Volledig lidmaatschap & niet 3x geholpen: € 100,- per jaar
Donateurslidmaatschap: € 25,- per jaar

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan ook alleen per kalenderjaar opgezegd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de rijvereniging (Email).

Aanmeldingsformulier nieuw lid